Primeri dobrih praks

Občina Trbovlje

Do energetske učinkovitosti na preprost, hiter in cenovno ugoden način.

Energetski informacijski sistem Amibit je s pomočjo napredne programske rešitve in lastnih krmilnikov občini Trbovlje omogočil avtomatizacijo energetskega knjigovodstva in s tem optimiziral vnos, poročanje in nadzor nad porabo stroškov za energijo znotraj objektov občine.

Segment Občine, mesta, skupnosti
Naročnik Občina Trbovlje
Leto 2018
Obseg 57,8 km2
Število prebivalcev 17.194
Število objektov 22
Storitve

Lokalna samouprava

1

Izziv


Občina Trbovlje v želji po izboljšavi energetske učinkovitosti in uvedbe energetskega managementa v njihove stavbe

Občina Trbovlje se zaveda pomena energetskega managemanta in učinkovite rabe energije v njihovih stavbah, saj lahko le tako občanom Trbovelj zagotovijo čim večje udobje ob čim nižjih stroških energetskih storitev. Učinkovita raba energije pa seveda pomembno prispeva k varnosti energetske oskrbe in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Poleg navedenega morajo zasledovati Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, s katero morajo vsi objekti, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti, katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2, vzpostaviti sistem upravljanja z energijo. Sistem
upravljanja z energijo vključuje vzpostavitev in izvajanje energetskega knjigovodstva. Z ukrepom želijo tako nasloviti svoje EKO usmeritve, zadostiti zakonodaji in predvsem izboljšati uporabniško udobje tako občanov kot zaposlenih.

DEJAVNIKI

 • Avtomatizacija vnosa podatkov iz PDF.
 • Odprava napak pri vnosu podatkov.
 • Avtomatizacija poročanja.

 

POSLEDICE

 • Prihranek na času vnosov podatkov.
 • Odprava napak pri ročnem vnosu zaradi avtomatizacije.
 • Avtomatizirano letno poročanje na ministrstvo.
2

Preliminarna analiza


Nepreglednost stroškov porabe energije in neučinkovita raba energije opozarjali na nujnost posodobitve energetskega informacijskega sistema (EIS)

Preliminarni rezultati analize energetske infrastrukture so jasno pokazali na nekatere ključne težave:

 • Pokazal se je neoptimalen način vnosa in poročanja podatkov v EIS.
 • Pomanjkanja nadzora pri upravljanju z energijo.
 • Neoptimalno alarmiranje v energetskem sistemu, ki opozarja tako vodstvo kot vzdrževalce na posamezne anomalije sistema ob nepravilnostih.

Razlogi za energetsko prenovo

 • Naraščajoči stroški energije
 • Izboljšan nadzor
 • Ostrejša državna regulativa na področju energetske učinkovitosti
3

Rešitev


Implementacija energetskega informacijskega sistema Amibit

Amibit je občino opremil z napredno tehnologijo na področju energetskega managementa v 5 fazah:

 • Vzpostavitev avtomatiziranega sistema vnosa podatkov v EIS za energetsko knjigovodstvo.
 • Namestitev Amihub krmilnikov za monitoring porabnikov v realnem času in primerjava stanja z računi.
 • Vzpostavitev avtomatiziranega letnega poročanja na ministrstvo.
 • Vzpostavitev sistema za vzdrževanje.
 • Izobraževanje uporabnikov za uporabo funkcionalnosti EIS.
4

Rezultati


Amibit izboljšal energetsko učinkovitost in ustvaril občutne prihranke pri porabi energije

S pomočjo energetskega informacijskega sistema AMIBIT so bile uspešno rešene ključne težave na področju energetske učinkovitosti na preprost, hiter ter cenovno konkurenčen način.

Amibitova rešitev je tako omogočila:

 • Avtomatiziran vnos podatkov v energetsko knjigovodstvo in s tem prihranek na času delovnega mesta zaposlenih, ki uporabljajo EIS.
 • Ažurno in avtomatizirano spremljanje/poročanje porabe energije in stroškov po posameznem energentu/obdobju.
 • Ciljno spremljanje rabe energije in finančno načrtovanje (cusum).
 • Avtomatizirane izvoze za potrebe poročanja pri investicijskih projektih.
 • Spremljanje delovanja energetskega sistema, ki opozarja tako vodstvo kot vzdrževalce na posamezne anomalije sistema (puščanje vode, izklop peči za ogrevanje ipd.).
 • Alarmiranje ob nepravilnostih.
 • Zadostitev uredbi države po uvedbi EIS za javne stavbe.

 

KLJUČNI USPEHI

12
%
manjši stroški
10.000

prihranka
54
+ MWh
manjša poraba
39
ton
manj emisij CO2

Več primerov dobrih praks

svetovalec

Aleš NastranCEO

  ales.nastran@amibit.si

  ales.nastran

  https://www.linkedin.com/in/alesnastran/

NAROČI KLIC