Sistem za upravljanje z energijo  na domu s pomočjo blockchain tehnologije za podporo pri prehodu na pametno energijo (HEMS-Chain)

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Cilj projekta HEMS-Chain je razviti inovativen sistem za upravljanje z energijo na domu v cilju uravnavanja profila električne obremenitve in pametno upravljanje porabe energije ter porazdeljene proizvodnje iz obnovljivih virov. Namen projekta je razviti razširljiv (scalable) sistem za uporabo v stanovanjskih okoljih, ki omogoča vzpostavitev pametnih mikroomrežjij in energetskih skupnosti.

Skupna vrednost projekta: 911.597,50 EUR
Višina sofinanciranja za AMIBIT d.o.o.: 201.600,00 EUR.

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.