Primeri dobrih praks

Osnovna šola Log – Dragomer

Do energetske učinkovitosti na preprost, hiter in cenovno ugoden način.

Osnovni šoli Log-Dragomer je AMIBITov energetski informacijski sitem omogočil nastavitev temperatur po posameznih učilnicah, optimizacijo, avtomatizacijo in nadzor obstoječih energetskih naprav ter poročanje o porabi stroškov za energijo v realnem času.

Segment Izobraževalne institucije
Naročnik Republika Slovenija
Leto 1981
Obseg 4.602,9 m2
Etaže P+1
Število zaposlenih cca 60
Število učencev cca 430
Storitve
 • Izobraževanje
 • Najem prostorov za izobraževalne in športne dejavnosti
1

Izziv


Osnovna šola Log-Dragomer v želji po izboljšavi energetske učinkovitosti

V Osnovni šoli Log-Dragomer so ponosni na EKO zastavo in so vključeni v mednarodno zvezo EKO šol. Iz tega sledi tudi posebej izražena skrb za energetsko učinkovitost in njihov vpliv na okolje. K temu sodi tudi skrb za učinkovito rabo energije, nadzor in optimizacija
delovanja energetskega sistema ter skrb za okolje. Poleg navedenega mora šola zasledovati Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, s katero morajo vsi objekti, ki so v lasti Republike Slovenije, ali samoupravne lokalne skupnosti, katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2, vzpostaviti Sistem upravljanja z energijo. Z ukrepom želijo tako nasloviti svoje EKO usmeritve, zadostiti zakonodaji in predvsem izboljšati uporabniško udobje tako učencev kot zaposlenih.

DEJAVNIKI

 • Zahteve uredbe o upravljanje z energijo v javnem sektorju
 • Dograjevanje šole in priključevanje novih naprav
 • Slaba hidravlična uravnoteženost radiatorskega sistema

 

POSLEDICE

 • Neenakomerna poraba energije po posameznih prostorih.
 • Ne-optimizirano delovanje radiatorjev, zaradi katerega so bili nekateri prostori mrzli, drugi pa prevroči.
 • Pomanjkanje nadzora nad porabo energije.
2

Preliminarna analiza


Nepreglednost stroškov porabe energije in neučinkovita raba energije opozarjala na nujnost posodobitve sistema upravljanja z energijo

Preliminarni rezultati analize energetske infrastrukture so jasno pokazali na nekatere ključne težave:

 • Pokazal se je neoptimalen način upravljanja temperature gleda na zasedenost prostorov.
 • Ogrevanje šole preko regulacije s 3 ogrevalnimi krogi ni zadostovalo za enakomerno ogrevanje po celotni površini šole.
 • Pomanjkanje nadzora in informacij za boljše nastavitve ogrevanja.

V kotlovnici so nameščene naslednje naprave

Naprava Št. naprav Nazivna toplotna moč (kW)
Buderus Logano GE515 1 350
Ogrevalni krogi 3 /
Število radiatorjev 160 /

Razlogi za energetsko prenovo

 • Visoki stroški energije
 • Energetska neučinkovitost
 • Ostrejša državna regulativa na področju energetske učinkovitosti
3

Rešitev


Implementacija napredne tehnologije Amibit brez dodatnih gradbenih del

Amibit je opremil dom z napredno tehnologijo na področju energetskega managementa v 5 fazah:

 • Namestitev Amihub krmilnikov za monitoring porabnikov v realnem času.
 • Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.
 • Vpeljava sistema Amibit za upravljanje toplotne energije po posameznih prostorih.
 • Namestitev avtomatskih termostatskih glav z brezžično komunikacijo.
 • Izobraževanje uporabnikov za uporabo ostalih funkcionalnosti EIS.
4

Rezultati


Amibit izboljšal energetsko učinkovitost in ustvaril občutne prihranke pri porabi energije

S pomočjo energetskega informacijskega sistema AMIBIT so bile uspešno rešene ključne težave na področju energetske učinkovitosti na preprost, hiter ter cenovno konkurenčen način.

Amibitova rešitev je tako omogočila:

 • Ažurno in avtomatizirano spremljanje/poročanje porabe energije in stroškov po posameznem energentu/obdobju.
 • Ciljno spremljanje rabe energije in finančno načrtovanje (cusum).
 • Avtomatizirane izvoze za potrebe poročanja pri investicijskih projektih.
 • Spremljanje delovanja energetskega sistema, ki opozarja tako vodstvo kot vzdrževalce na posamezne anomalije sistema (puščanje vode, izklop peči za ogrevanje ipd.).
 • Alarmiranje ob nepravilnostih.
 • Zadostitev uredbi države po uvedbi EIS za javne stavbe večje od 250 m2.
 • Osveščanje učencev o racionalni rabi energije in pomenu skrbi za okolje.

 

KLJUČNI USPEHI

18
%
manjši stroški
5.400
eur
prihranka
123
+ MWh
manjša poraba
25
ton
manj emisij CO2

Več primerov dobrih praks

svetovalec

Aleš NastranCEO

  ales.nastran@amibit.si

  ales.nastran

  https://www.linkedin.com/in/alesnastran/

NAROČI KLIC