Rešitve

Druge rešitve

Zaradi prilagajanja povpraševanju, smo v sodelovanju s kupci, ki imajo specifična znanja in zahteve postopoma pričeli širiti poslovanje in aplicirati našo tehnologijo na nova področja delovanja in jih ponuditi novim segmentom uporabnikov. Nekaj primerov navajamo spodaj. Smo pa vedno odprti za nove pobude in sodelovanja.

Monitoring omogoča spremljanje nemotenega delovanja vodnih in fekalnih črpališč z grafično predstavitvijo stanja črpališča (SCADA) ter alarmiranjem ob morebitnih motnjah delovanja oziroma nepravilnostih.
OGLEJTE SI VIDEO
Sistem spremlja in vizualizira porabo vode na predefiniranem intervalu (npr. 15 minut) ter vas ob določenih anomalijah obvesti glede na vašo preteklo porabo, s čimer lahko takoj identificirane morebitna puščanja ter pristopite k sanaciji.
Krmiljenje in spremljanje delovanja posameznih proizvodnih linij oziroma procesov do sekundnega nivoja v povezavi z izmetom oz. napakami proizvodnje sta pripeljala do novih rešitev, ki se povezujejo z delovnimi mesti v proizvodnji, merjenjem proizvodne učinkovitosti, povezanih stroškov ter drugimi vidiki upravljanja človeških virov.
OGLEJTE SI VIDEO
Merjenje kakovosti zraka in ostalih parametrov poteka preko zunanje enote, ki se namesti na drogove za razsvetljavo ali druge ustrezne stebre na določeni višini. V okviru nameščenih enot s podprtimi senzorji trenutno spremljamo: prašne delce (PM2.5, PM10, PM1), ozon (O3) – dušikov dioksid (NO2), žveplov dioksid (SO2), ogljikov monoksid (CO), okoljske parametre (temperatura, vlažnost, zračni tlak) in hitrosti ter smeri vetra (ultrazvočni senzor). Možna pa je podpora tudi ostalih senzorjev in odčitavanje poljubnih parametrov.

Sistem omogoča baterijsko napajanje in ga je možno priključiti na javno razsvetljavo, vse informacije pa se spremljajo in arhivirajo v oblačnem sistemu preko Amibitovega Energetskega informacijskega sistema (EIS).

Zaradi inovacijske in razvojne usmeritve podjetja ter razpolaganja z interdisciplinarnimi znanji znotraj podjetja smo sposobni za naročnike na širšem področju digitalne transformacije razviti določene tehnološke rešitve na področju razvoja tehničnih in programskih rešitev (hardware in software) tudi izven naše vsebinske usmeritve. Kontaktirajte nas za več informacij.

Primeri dobrih praks

svetovalec

Aleš NastranCEO

  ales.nastran@amibit.si

  ales.nastran

  https://www.linkedin.com/in/alesnastran/

NAROČI KLIC