Razvoj sistema za optimizacijo oskrbe z električno energijo (OptiSun)

Namen projekta je razvoj avtomatiziranega sistema za upravljanje oskrbe z energijo s pomočjo naprednih algoritmov za časovno prioritizacijo, uravnavanje proizvodnje in porabe znotraj energetske skupnosti (bilančne skupine).

Namen projekta je razvoj avtomatiziranega sistema za upravljanje oskrbe z energijo s pomočjo naprednih algoritmov za časovno prioritizacijo, uravnavanje proizvodnje in porabe znotraj energetske skupnosti (bilančne skupine). Projekt bo usmerjen v izboljšanje učinkovite rabe energije iz obnovljivih virov energije (OVE) ter obstoječe izzive, ki jih prinašajo priklopi sončnih elektrarn na obstoječe distribucijsko omrežje.

Cilj projekta je razviti »cloud native« rešitev OptiSun – sistem za optimizacijo oskrbe z električno energijo, ki deluje na podlagi umetne inteligence (»artificial inteligence« – AI) in IoT tehnologij. Razviti algoritmi bodo glede na trenutne parametre, podatke o porabi, proizvodne kapacitete ter nekajdnevne napovedi vremenskih razmer in nivoja cene električne energije na trgu, določali in napovedovali količino potrebne energije za dobavo v energetsko skupnost.

Skupna vrednost projekta: 580.412,30 EUR
Skupna višina sofinanciranja: 298.703,83 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • AMIBIT d.o.o.
  • SONCE invest d.o.o.
  • SKAPIN d.o.o.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.