Primeri dobrih praks

Obalni dom upokojencev Koper

Do energetske učinkovitosti na preprost, hiter in cenovno ugoden način.

Obalnemu domu upokojencev Koper je AMIBITov energetski informacijski sitem omogočil izboljšano uporabniško izkušnjo oskrbovancev doma, optimizacijo in nadzor nad delovanjem obstoječih energetskih naprav, hitro pripravo poročil za potrebe poročanja EU projektov ter stanje o porabi stroškov za energijo v realnem času.

Segment Domovi za starejše
Naročnik Republika Slovenija
Leto 1980
Obseg 6.745 m2
Etaže K+P+3
Število zaposlenih cca 140
Število stanovalcev 179
Storitve
 • Nastanitev
 • Socialna oskrba
 • Fizioterapija
 • Delovna terapija
 • Zdravstveno varstvo
 • Zdravstvena nega
 • Dnevno varstvo
 • Socialna oskrba na domu
 • Priprava kosila
 • Pranje in likanje perila
 • Varovanje na daljavo
1

Izziv


Obalni dom upokojencev Koper v želji po izboljšavi energetske učinkovitosti

Obalni dom upokojencev Koper pri uresničevanju svojega poslanstva sledi smernicam programa razvoja varstva starejših oseb, ki jih dosega z nenehnim razvojem vsebin in storitev, sledenjem potreb in željam uporabnikov in zaposlenih ter izboljšanju bivalnega standarda. Temu sledi tudi s prenovo infrastrukture, ki bo ponujala čim višji nivo bivalnega udobja in stroškovno učinkovito vodenje Doma. K temu sodi tudi skrb za učinkovito rabo energije, nadzor in optimizacija delovanja
energetskega sistema ter skrb za okolje.

DEJAVNIKI

 • Postopne in delne prenove obstoječe tehnologije ogrevanja in hlajenja.
 • Postopno, a neusklajeno priključevanje novih naprav kot so klimatske naprave.
 • Uvajanje novih storitev za zunanje uporabnike.

 

POSLEDICE

 • Neenakomerna poraba energije.
 • Ne-optimizirano delovanje priključenih naprav v kotlovnici za potrebe ogrevanja doma in sanitarne vode.
 • Zelo visoka poraba elektrike v času konic (čas priprave obrokov v kuhinji in pranje perila v pralnici).
2

Preliminarna analiza


Naraščajoči stroški zaradi neučinkovite rabe energije opozarjali na nujnost prenove infrastrukture

Preliminarni rezultati analize energetske infrastrukture so jasno pokazali na nekatere ključne težave:

 • Pokazal se je neizkoriščen potencial za ustvarjanje toplote iz naslova novejše toplotne črpalke voda-voda.
 •  Oljna peč Viessman in starejša toplotna črpalka Wamak med seboj nista ustrezno komunicirali. Zaradi tega protokoli njihovega  vključevanja za posamezne programe kot so pokrivanje konic, program legionela ipd. niso delovali optimalno.
 • Analiza je pokazala pojav konic porabe električne energije pri novejši toplotni črpalki Wamak voda-voda, kadar je obratovala sočasno z visokim odjemom pralnice in kuhinje.

V kotlovnici so nameščene naslednje naprave

Naprava Št. naprav Nazivna toplotna moč (kW)
Toplotna črpalka Wamak voda-voda (novejša) 2 93,46
Toplotna črpalka Wamak voda-zrak (starejša) 2 2×93,46 in 99
Oljna peč Viessmann 2 200

Razlogi za energetsko prenovo

 • Naraščajoči stroški energije
 • Energetska neučinkovitost
 • Ostrejša državna regulativa na področju energetske učinkovitosti
3

Rešitev


Implementacija napredne tehnologije Amibit brez dodatnih gradbenih del

Amibit je opremil dom z napredno tehnologijo na področju energetskega managementa v 5 fazah:

 • Namestitev Amihub krmilnikov za monitoring porabnikov v realnem času.
 • Vzpostavitev avtomatiziranega sistema Amibit za energetski management.
 • Vpeljava sistema Amibit za upravljanje konične moči električne energije.
 • Priključitev klimatov in klimatskih naprav v centralni energetski sistem.
 • Izobraževanje uporabnikov za uporabo ostalih funkcionalnosti EIS.
4

Rezultati


Amibit izboljšal energetsko učinkovitost in ustvaril občutne prihranke pri porabi energije

S pomočjo energetskega informacijskega sistema AMIBIT so bile uspešno rešene ključne težave na področju energetske učinkovitosti na preprost, hiter ter cenovno konkurenčen način.

Amibitova rešitev je tako omogočila:

 • Ažurno in avtomatizirano spremljanje/poročanje porabe energije in stroškov po posameznem energentu/obdobju.
 • Ciljno spremljanje rabe energije in finančno načrtovanje (cusum).
 • Avtomatizirane izvoze za potrebe poročanja pri investicijskih projektih.
 • Spremljanje delovanja energetskega sistema, ki opozarja tako vodstvo kot vzdrževalce na posamezne anomalije sistema (puščanje vode, izklop peči za ogrevanje ipd.).
 • Alarmiranje ob nepravilnostih.
 • Zadostitev uredbi države po uvedbi EIS za javne stavbe večje od 250 m2.

 

KLJUČNI USPEHI

12
%
manjši stroški
10.000

prihranka
54
+ MWh
manjša poraba
39
ton
manj emisij CO2

Več primerov dobrih praks

svetovalec

Aleš NastranCEO

  ales.nastran@amibit.si

  ales.nastran

  https://www.linkedin.com/in/alesnastran/

NAROČI KLIC